Kiviteed kannatavad hästi koormust ja seetõttu on nende kasutamine populaarne. Tänavakivide paigaldamiseks tuleks esmalt maha märkida rajatava platsi ala ja seejärel see ära mõõta. Samuti peaks kaevates vaatama, kui palju tuleb eemaldada pinnast, et arvutada täitematerjalide kogust.

Pinnase ettevalmistus ja kandekihi ehitamine

Järgmisena tuleb eemaldada külmakerkeohtlikud materjalid nagu muld ja savipinnas. Kaeve sügavus sõltub soovitava kivitee kandevõimest ja mullakihi paksusest. Kandekiht ehk killustikalus ehitatakse autoga sõidetavale alale ca 15-25 cm sügavune ja autovabale alale ca 10-15 cm sügavune. Näiteks, kui ehitada kõnnitee, kuhu autod peale ei sõida, siis tuleks kaevata välja pinnast 20-25 cm sügavuselt. Kui sellisel sügavusel jääb killustiku alla ikkagi veel mulda, siis tuleks ka see muld ära võtta. Lisaks peab jälgima, et äärekivide alla peaks mahtuma ca 10 cm killustikku. Äärekivi kõrgus on tavaliselt 20 cm.

Kivitee kaevatud ala põhja peaks jääma mineraalne pinnas, mis on vett läbilaskva ehk dreeniva võimega. Tänavakividest sõidutee jaoks tuleks killustikalus ehitada kahe-kihiline. Kõige alla läheb killustiku jämedam fraktsioon 16/32 või 32/64 ja selle peale fraktsioon 4/16 või 8/16. Mida jämedam on killustiku fraktsioon, seda tugevam jääb kandekiht. Samas nõuab jämedama fraktsiooniga killustiku tihendamine raskemat pinnasetihendajat ja sellepärast on alumise killustikukihi optimaalseks fraktsiooniks tänavakivide aluspinnasel 16/32 ja 32/64. Esimese killustikukihi peale laotatakse peenema fraktsiooniga killustiku kiht. Selle kihi eesmärk on alumise kihi kinnikiilumine – väiksemad killustiku kivid lähevad suuremate vahele ja tagavad terve aluse paigalpüsivuse ja tugevuse. Pärast killustiku laotamist on järg tasandamise ja tihendamise käes. Jämeda killustiku tihendamiseks sobib pinnasetihendaja alates 350 kg.

Vajaminevate materjalide kogust on hea arvutada, kui on teada materjali kaal:

Üks kuupmeeter killustikku kaalub sõltuvalt fraktsioonist 1,3-1,8 tonni, keskmiselt 1,5 tonni
Üks kuupmeeter liiva kaalub 1,5-1,6 tonni
Üks kuupmeeter kruusa kaalub 1,7-1,9 tonni, keskmiselt siis 1,8 tonni

Arvestada tuleb ka sellega, et materjali tihendades selle maht väheneb 10-30%. Tänavakive tellides peaks arvestama kivide kaoga ca 3%, mis tekib kivide lõikamisest.

Äärekivide paigaldamine

Esmalt paigaldatakse õigele kõrgusele ja kaugusele pingul nöör. Kiviplatside puhul peaks jälgima 1-2%-list kallet, soovitatavalt suunaga hoonest eemale, mistõttu on tähtis paigaldada kõik äärekivid õigele kõrgusele. Kaugust mõõdetakse kas mõõdulindiga või laserkaugusmõõtjaga. Kõrgust mõõdetakse lasernivelliiriga. Nööriks sobib väga hästi tavaline müürinöör läbimõõduga ca 2 mm, silmale kõige nähtavam on punane nöör. Nöör kinnitatakse maa sisse löödud puidust tikkude või metallvarraste külge.  Nööri alla süvendatakse killustikku nii palju, et äärekivi ja betoon ära mahuksid, jälgides ka seda, et lõpptulemusena jääks äärekivi alla killustikku ca 10 sentimeetrit ja äärekivi välisküljele vähemalt 15 cm. Siis tuleks korraks nöör eemaldada ja süvendis olev killustik ära tihendada. Tihendamiseks sobib ideaalselt kitsama tallaga pinnasetihendaja mille raskus on alates sajast kilogrammist. Võib kasutada ka tamperit.  Arvestada tuleb jällegi seda, et tihendades väheneb killustiku maht ca 10-30 protsenti. Seega tuleks pingutatud nöörist kõnnitee äärekivi puhul kõrguseks süvendada ca 20-21 cm arvestades sealjuures, et äärekivi ise on 20 cm ja killustik vajub tihendades alla ca 2-3 cm. Peale tihendamist jääb sügavuseks nöörist seega 22-23 cm. Sõidutee äärekivi kõrgus on reeglina 30 cm ja seega tuleks süvendada kõrguseks nöörist ca 31-32 cm, sest peale tihendamist on tulemus 34-35cm.

Peale äärekivi aluse tihendamist tuleb uuesti paigaldada nöör, mis oleks täpselt esialgsel kõrgusel ja kaugusel ning kontrollida üle kas tihendatud killustikalus vastab ootustele. Vajadusel korrigeerida alust lisades killustikku või kraapides maha. Seejärel uuesti tihendada.

Kui äärekivide alus on valmis on aeg laotada maha betooni riba. Betooni kohapeale tellides peaks betoonitehasesse täpsustama, et vaja läheb poolkuiva äärekivi betooni B10 või B15. Betooni ise tehes tuleks segada kokku 4 osa peenikest killustikku, 3 osa liiva ja 2 osa tavalist tsementi. Vett lisada ettevaatlikult sest betooni konsistents ei tohiks voolata, vaid peaks olema plastiline ja püsima koos. Äärekivid kinnitatakse betooniga mille paksus kõnnitee puhul on 2-3cm ja sõidutee puhul 4-5cm. Kõnnitee äärekivi alla pandava betooni paksus on 2-3 cm ja laius mõni cm äärekivist laiem. Sõidutee äärekivi puhul peaks betooni paksus olema 4-5 cm ja laius samuti paar cm kivist laiem. Äärekivid paigaldatakse ühekaupa betooni peale. Kuna sõidutee äärekivi kaalub ca 76 kg, siis oleks paigaldamisel mugavam kasutada selleks spetsiaalseid tange. Jälgides nööri kõrgust ja kaugust, kopsitakse äärekive betoonaluse peal õigele kõrgusele kummihaamriga. Kui äärekivid on paigaldatud, siis tuleks nad toestada betooniga ka külgedelt. Äärekivide välisküljele pannakse reeglina betooni kuni poole äärekivini, mis vajutatakse jalaga kinni. Siseküljele läheb betooni vähem. Peale seda kontrollida veel üle, ega mõni äärekivi toestades paigast pole liikunud ja eemaldada nöör. Äärekivide betoon peaks peale seda kivistuma paar päeva.

Killustiku ja liiva paigaldamine

Kui äärekivid on paigaldatud ja betoon kivistunud, on järg peenema killustiku paigaldamise käes. Peene killustiku kiht tasandatakse, kontrollitakse õiget kõrgust ja tihendatakse. Arvestama peab, et tihendades killustiku maht väheneb. Kui soovitakse tänavakive paigaldada äärekividega samale tasapinnale,  siis peaks peale tihendamist killustiku kõrguseks olema äärekivi ülemisest servast mõõdetuna valitud tänavakivi paksus + liivakiht 2-5 cm + 0,5-1 cm hilisema tihendamise vajumisruum. Näiteks 6 cm tänavakivi + 3 cm liiva + 1 cm tihendusruumi = 10 cm. Kui on soov paigaldada tänavakividest madalamale või kasutada teise paksusega kive, siis peaks vastavalt ka kõrguse valima.

Järgmisena tuleks asetada killustiku peale liiv, mis tuleb samuti tasandada ja tihendada. Liiva eesmärk on teha tänavakivide paigaldus mugavamaks – saab lihtsalt kive paar mm üles ja alla liigutada, et kõik ühele tasapinnale jääks. Liivakihi paksuseks arvestatakse 2-5 cm. Liiva tihendamiseks sobib pinnasetihendaja kaaluga 80-100 kg. Liiva sisse paigaldatakse õigele kõrgusele sirged torud läbimõõduga 2-2,5 cm, mille pealt tõmmatakse rihtlatiga ära torudest kõrgemale jääv liiv. Torud eemaldatakse ja tühimikud täidetakse liivaga.

Tänavakivide ladumine

Kivid laotakse tihedalt üksteise kõrvale ja ladumist alustatakse reeglina kas äärekivi äärest või hoone seinast. Jälgida tuleb, et kiviread jookseksid võimalikult otse, vajadusel kasutatakse nööri. Kivide ladumisel ollakse ise äsjapaigaldatud tänavakivide peal, et mitte rikkuda siledat liiva.  Peale ladumise lõpetamist tuleb lõigata parajaks äärmised kivid. Lõikamiseks kasutatakse ketaslõikurit teemantketta läbimõõduga 230 mm.

Pärast kivide ladumist laotatakse platsile kuiv liiv ja harjatakse kivide vahedesse. Peale seda tuleb kivide peale sõita 80-100 kg kaaluva pinnasetihendajaga, suunaga üks kord ühtepidi ja seejärel teistpidi. Peale kivide tihendamist on kivi vuugivahed taas pooltühjad ning tuleb uuesti liivatada. Kõige lõpuks puhastatakse plats liigsest liivast ja siis saabki imetleda oma kätetööd.

Mõned kasulikud näpunäited mida tänavakivide paigaldamise juures oleks hea teada.

Kohtades kus äärekivist sõidetakse autoga üle, näiteks värava juures, tänavale üleminek jne., kasuta sõidutee äärekivi, sest kõnnitee äärekivid kipuvad sellistes kohtades paari aastaga purunema.

Kohtades kus tänavakividele voolab palju vett oleks hea puistada enne tänavakivide paigaldust liivakihile natukene tsementi, et vesi liiva ära ei viiks ja kivid mõne aastaga ära ei vajuks.

Kui äärekivid ja tänavakivid peaks jääma samale tasapinnale siis oleks mõistlik tänavakivid panna äärekividest 0,5 cm kõrgemale, sest aja jooksul tänavakividest plats/tee vajub ühtlaselt natukene allapoole. Selline vajumine on normaalne ja seda ei ole võimalik kunagi vältida.

Kõnniteel kasuta 6 cm paksuseid tänavakive, autoteedel on parem kasutada 8-10 cm paksuseid kive.