Selleks, et kivitee ka aastate pärast hea välja näeks ja vastu peaks, peab paigaldamisel järgima teatud kvaliteedinõudeid ja tingimusi. Need nõuded on ilusasti kirjas ka seaduses. Töö tellijana oleks hea olla nendega kursis ja julgeda küsida töö teostajalt nende järgimist.

MÄÄRUS: TEE JA TEETÖÖDE KVALITEEDINÕUDED

§ 7. Sillutiskattega tee

(1) Killustik- või kruusaluse paksus sillutiskatte all peab olema vähemalt 15 cm. Sõltuvalt konstruktsiooni tüübist laotakse sillutiskivid kas liivast, tsemendiga stabiliseeritud liivast või muust sobivast materjalist sängituskihile. Aluse nõutav elastsusmoodul on eraldussaartel >120 MPa, kõnniteedel >140 MPa, sõiduteel ning jalg- ja jalgrattateel, mida kasutatakse teenindava transpordi jaoks, >170 MPa.

(2) Sillutiskatte suurimad lubatud hälbed on:
1) põikkalde erinevus projektist ±1%;
2) tee telje kõrgus projektist ±50 mm, asustatud alas või külgneva rajatise või konstruktsiooniga liitumisel ±20 mm;
3) piki- ja põikitasasus (pilu 1 m lati all) ≤5 mm, klombitud munakivisillutisel <15 mm;
4) tehiskivisillutisel ei või kivide omavaheline kõrguste erinevus ületada 2 mm ja klombitud munakivisillutisel 5 mm;
5) looduskivist sillutise paigaldamisel betoonist sängituskihile peab vuugi täitekõrgus tsementmördiga täidetult olema vähemalt 2/3 sillutiskivi kõrgusest;
6) murtud pinnaga sillutiskivide vahelise vuugi laius ei tohi ületada 20 mm;
7) lõigatud pinnaga looduskivide vahelise vuugi ja tehiskivide vahelise vuugi laius ei tohi ületada 10 mm.